سامانه مدرسه هوشمند پویان

 جستجو
 پانل ورود کاربران

 متولدین امروز
 تقویم روز
 دانش آموز ممتاز

برگزاری مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان در دبیرستان با کمک دانش آموزان و دبیران ارجمند
برپایی ایستگاههای صلواتی در مدرسه با همکاری دانش آموزان


تاریخ انتشار: 1395/07/17