سامانه مدرسه هوشمند پویان

 جستجو
 پانل ورود کاربران

 متولدین امروز
 تقویم روز
 دانش آموز ممتاز

نواختن زنگ پژوهش توسط ریاست محترم  دکتر مرزبند با حضور معاونین ارجمند جناب آقای پرسیان و قاسم زاده و هیات همراه 


تاریخ انتشار: 1395/09/14