سامانه مدرسه هوشمند پویان

 جستجو
 پانل ورود کاربران

 متولدین امروز
 تقویم روز
 دانش آموز ممتاز

درراستای اجرایی نمودن نظام مدیریت عملکرد ونظارت بر فعالیت های آموزشی وپرورشی مدارس دبیرستان نمونه بلوری موفق به کسب رتبه اول در مدارس دخترانه شهرستان آمل گردید


تاریخ انتشار: 1395/07/18